Ubezpieczenia spoleczne

Ubezpieczenia społeczne, to ten rodzaj ubezpieczeń, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego. Zaliczają się do nich np. emerytura, dla osób w podeszłym wieku , renta dla niezdolnych do pracy lub ofiarom wypadkom oraz chorobom. Ubezpieczenia te mogą być wypłacane krótkoterminowo, długoterminowo lub dożywotnie. Ubezpieczenia te związane są z pomocą społeczną, która jest podstawowym instrumentem polityki socjalnej państwa. W Polsce instytucją, która wypłaca te ubezpieczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. ZUS wypłaca odszkodowania dla pracowników oraz osób, które utrzymują się z działalności gospodarczej poza rolniczej, NFZ wypłaca ubezpieczenia zdrowotne, a KRUS ubezpieczenia dla ludzi, którzy zajmują się działalnością rolniczą.

W zakres ubezpieczeń społecznych wchodzą:

– autor artykułu