Ubezpieczenia gospodarcze

Ubezpieczenie gospodarcze to zespół norm prawnych, które regulują stosunki społeczne oraz zobowiązania powstałe między oznaczonymi w umowie ubezpieczeniowej podmiotami. Podmiotem zawsze jest zakład społeczny oraz z drugiej strony ubezpieczający, ubezpieczony, zobowiązany do wyrównania szkody itp.sprawdź ofertę na stronie internetowej – jest to każdy podmiot, którego interesy prawny lub majątkowy wiąże się z umową ubezpieczeniową.

W ubezpieczeniach majątkowych wyróżniamy:

-ubezpieczenia mienia,

-ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

-ubezpieczenia na życie,

-ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

– autor artykułu