jakie ubezpieczenie komunikacyjne

jakie ubezpieczenie komunikacyjne

Prawo federalne pozwala stany aż do poziomu samorządowego zwalniają pracowników rządowych z konkretnego pokrycia w własny ubezpieczonego planów zdrowotnych grupowych i wielu pracodawców publicznych na Florydzie skorzystać z tego w większym lub mniejszym stopniu. Ze zwolnienia różnią się od jednego pracodawcy do drugiego jest mądre, aby dowiedzieć się precyzyjnie określić zakres przewidziany, jeśli jesteś pracownikiem publicznego. Dane te można również znaleźć kontaktując Center for Medicare i Medicaid Services (CMS), który utrzymuje listę wyłączeń dla poszczególnych pracodawców.

Pomimo faktu, że zgodnie z prawem na Florydzie nie może być wykluczony z członkostwa w grupie planie ochrony zdrowia ze względu na zdrowie, istnieją pewne okoliczności, w których okresy wyłączenia może zostać nałożone wcześniej istniejących warunków. Jednakże jest to skomplikowany i jeden obszar, który jest w ten sposób przedmiot oddzielnego artykułu.

– autor artykułu