jakie ubezpieczenie jest w szkole

Prawie wszystkie plany będą również mają zwykle okres oczekiwania do członkostwa, która będzie typowo wynosić od 30 dni do około 3 miesięcy. Ten okres oczekiwania muszą być zastosowane dla wszystkich pracowników, w tym czasie pracownik nie jest objęty systemem grupowym.

Jeżeli system grupę którego dołączają jest obsługiwany przez HMO wtedy HMO może również wymagać okresu oczekiwania (często znaną jako okres przynależności), w którym nie będzie ponownie zostać pokryte. Okresy przynależność HMO nie mogą być większe niż 2 miesiące i gdzie wymagany jest okres oczekiwania HMO nie może następnie nałożyć istniejących wcześniej okresy wykluczenia warunek.

Zgodnie z przepisami prawa Florydzie każda grupa Health Plan, który zapewnia ochronę zależną również musi zapewniać pokrycie automatycznie dla noworodków, dzieci i nowo przyjęte dzieci, które są wprowadzane do przyjęcia przez 31 dni od daty urodzenia, adopcji lub stażu. Puszka również wymagać rejestracji takich rodziców dzieci z programu w tym okresie 31 dni w pokrywę, aby następnie kontynuować.

Dla rodziców opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, które są objęte w ramach ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa planów grupowych generalnie nadal poza wiekiem, gdy dziecko przestaje kwalifikować się jako zależne, tak długo, jak rodzice są w stanie wykazać, że dana osoba nie może się wspierać z powodu niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej, i że są one w dużej mierze zależny od członka planu wsparcia.

Jeśli pracujesz dla pracodawcy co najmniej 50 pracowników, to może wziąć urlopu bez utraty Ci ubezpieczenie zdrowotne przez okres do 12 tygodni w pewnych okolicznościach. Ta ochrona jest zagwarantowana w ustawie Family and Medical Leave (FMLA) na pokrycie takie rzeczy jak porodu, choroby lub konieczności podjęcia opieki nad poważnie chorym członkiem rodziny.

plisy-rolety.pl
– autor artykułu