Kontrola

Kontrola

Prawie każdy z nas jest ubezpieczony – czy w szkole, na uczelni, w pracy, czy mam coś ubezpieczonego np. dom, samochód lub mieszkanie. Aby chronić nasze prawa, jako ubezpieczonego powstała Polska Izba Ubezpieczeń. Jest to organizacja samorządu gospodarczego, która powstała w 1990 roku i skupia działających w naszym kraju ubezpieczycieli. Do jej zadań należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba Ubezpieczeń prowadzi równie działania, blog lifestylowy które mają na celu zwiększyć świadomość ubezpieczeniową społeczeństwa. Każde z towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce ma obowiązek należeć do Izby Ubezpieczeń.

Inną instytucją, która również zajmuje się ubezpieczycielami i w pewien sposób sprawuje nad nimi kontrolę jest Komisja Nadzoru Finansowego. To centralny organ administracji rządowej, która sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym, w tym nad towarzystwami ubezpieczeniowymi, które gromadzą bardzo duże finanse publiczne, czyli nas ubezpieczonych. Nadzór nad działalnością Komisji Nadzoru Finansowego sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Do jej zadań należy między innymi podejmowanie działań, które mają służyć prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego oraz emerytalnego. Komisja przygotowuje również akty prawne w zakresie nadzoru na rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Nadzór ubezpieczeniowy sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego działa według ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o pośrednictwie ubezpieczeniowym, o dopłatach do ubezpieczonych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

– autor artykułu